Projecte solidari

“Observa profundament la Natura i llavors ho entendràs tot molt millor”, Albert Einstein.

Creiem que per aconseguir un món millor cal fomentar una sèrie de valors importants per a les relacions humanes, entre  els quals els de la solidaritat, l’empatia, la cooperació i el treball en equip. Volem participar en diversos projectes solidaris relacionats amb la preservació de la Natura. A Projecte Ànima li cal el teu ajut per a portar-los a terme. Una persona sola pot tenir èxit, però en grup arribarà molt més lluny.

Participar de Projecte Ànima et permetrà a tu també col·laborar en els diversos projectes solidaris amb els quals treballarem, de tal manera que tu en formaràs part i, per tant, et convertiràs en actor principal del canvi, contribuint i essent conscient que estàs fent quelcom bo per al planeta.